maandag 19 augustus 2013

UBUNTU-MOESTUIN doneert aan voedselbank LOMBOK


Donderdag 15 augustus 2013 hebben medewerkers en bezoekers van het Ubuntuhuis sla geoogst uit hun moestuin aan de Kanaalweg. Zij tuinieren daar voor het tweede jaar in de educatieve tuin van de gemeente Utrecht. De één haalde slakroppen uit de grond, anderen wasten de sla schoon, een medewerkster informeerde de voedselbank en haalde zakjes, samen verdeelden we zo'n 30 porties.
Op de fiets en scooter ging een groepje vervolgens naar De Wijkplaats om de verse sla af te leveren vlak voor de uitgifte-tijd.
Een bijzondere gebeurtenis, want enkele bezoekers van het Ubuntuhuis hebben zelfs geen slaapplaats in de nachtopvang en geen enkel inkomen, zij leven van wat zij bij elkaar kunnen sprokkelen, wat gratis aangeboden wordt of met eetbonnen van Stil (hulp aan mensen zonder verblijfspapieren). Eén van de deelnemers aan de sla-actie is cliënt van de voedselbank Lombok. Het Ubuntuhuis ontvangt veel mensen uit Afrika, die de armoede in Nederland na verloop van tijd ook zien en moeilijk kunnen begrijpen.

Als Ubuntuhuis delen we graag van wat we gezaaid hebben en zelf niet allemaal op kunnen eten. Bezoekers werken graag mee omdat zij als geen ander weten dat het belangrijk is te eten te hebben. Andersom krijgt het Ubuntuhuis soms ook de resten van de resten: wat nog overblijft van de voedselbank.
Maar afhankelijk zijn van wat anderen geven is uiteindelijk niet een menswaardig leven. Al helemaal niet als datgene wat je krijgt niet vers is, als je het niet lust, als het ongezond is of als je andere dingen erbij nodig hebt die je niet in huis hebt.
We hopen van harte dat er menswaardiger manieren ontstaan om alle monden te voeden die gevoed moeten worden, zoals het zelf verbouwen van groenten en delen of ruilen van opbrengsten! Ook vinden we dat iedereen voldoende leefgeld zou moeten hebben om zelf voedsel te kopen en op zijn/haar eigen manier te bereiden: in het Ubuntuhuis koken bezoekers zelf of bereiden ze een lunch voor iedereen. Zo kunnen we ons deel voelen van een gemeenschap die voor elkaar zorgt.